Què és Diverxia Menorca

L’associació Diverxia Menorca és un espai de trobada i suport en matèria LGTBI+ que ha nascut per visibilitzar la diversitat a la nostra illa.

Qui pot formar part de Diverxia?

Qualsevol persona que vulgui col·laborar per fer de Menorca una illa més plural, inclusiva i respectuosa.

Quines són les finalitats de Diverxia Menorca?

 • Treballar per una societat més plural i respectuosa des de la defensa i la promoció dels Drets Humans i el feminisme.
 • Promoure la completa equiparació legal y social de totes les persones independentment de la seva orientació sexual, identitat o expressió de gènere.
 • Visibilitzar la diversitat LGTBI+ a Menorca, fent-la més plural, inclusiva i respectuosa .
 • Lluitar contra l’LGTBI+fòbia i davant qualsevol tipus de discriminació i violència per raó d’orientació sexual i identitat o expressió de gènere.
 • Fomentar el respecte, la no-violència i la no-discriminació envers el col·lectiu LGTBI+

Quines activitats desenvolupa o vol portar a terme Diverxia Menorca?

 • Activitats per al foment de la inclusió social de la diversitat familiar, de gènere, i la diversitat afectivo- sexual.
 • Prestació de serveis i atenció a persones pertanyents o relacionades amb el col·lectiu LGTBI+
 • Accions de difusió, sensibilització i educació per impulsar el coneixement en matèria LGTBI+.
 • Col·laboració i coordinació amb altres entitats, societat civil i administració pública en el desenvolupament d’iniciatives i polítiques en matèria LGTBI+
 • Realització, potenciació i/o col·laboració en l’elaboració d’estudis i treballs relacionats amb la matèria LGTBI+
 • Realització d’activitats que tinguin com a objectiu la promoció de l’educació en valors tals com la Pau, el respecte a la diversitat, la convivència, la salut, etc.
 • Potenciació, desenvolupament i execució d’activitats, projectes, campanyes i manifestacions culturals pròpies del col·lectiu LGTBI+